Termeni si conditii
Termeni si conditii de utilizare

INTRODUCERE

Acest site este administrat de Apemin Tusnad SA., o societate organizata si existand in mod legal in baza legilor romane, cu sediul social in Str. Garii nr. 599/C, Sat Tusnadu Nou, Comuna Tusnad, Judet Harghita, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J19/252/1999, cod unic de inregistrare 12071773 (“Apemin Tusnad”).

Vizitarea si utilizarea site-ului sunt conditionate de acceptarea acestor conditii de utilizare. 

Prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre Apemin Tusnad se realizeaza prin respectarea cerintelor prevazute in Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protectia datelor”).

Prezenta explica modul in care colectam, utilizam, dezvaluim si protejam informatiile dumneavoastra atunci cand accesati acest site.

Pentru desfasurarea activitatilor sale, Apemin Tusnad este nevoita sa foloseasca date cu caracter personal ale anumitor categorii de persoane fizice. Acestea pot include date cu caracter personal ale utilizatorilor acestui site.

Prezenta descrie scopurile prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, categoriile de datele cu caracter personal pe care le prelucram si destinatarii acestor date, principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, conditiile privind consimtamantul persoanei vizate, precum si drepturile de care beneficiaza persoana vizata.

SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice persoana care viziteaza acest site si care ofera date sau informatii cu caracter personal isi manifesta acordul in mod expres si neechivoc pentru urmatoarele: Apemin Tusnad sa ii trimita prin e-mail buletine informative periodice (a se vedea pagina "Newsletter"), realizarii operatiunilor de recrutare de personal (a se vedea pagina "Cariere"), solutionarea cererilor, intrebarilor si reclamatilor adresate Apemin Tusnad (a se vedea pagina "Contact"). Apemin Tusnad se obliga sa pastreze confidentialitatea acestor informatii.

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL SI DESTINATARII ACESTOR DATE

Apemin Tusnad prelucreaza date cu caracter personal, cum ar fi IP-ul de la care utilizatorul a accesat site-ul, datele cuprinse in CV-urile primite de la candidati, date de contact precum: nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon sau alte date cu caracter personal furnizate de catre dumneavoatra in contextul transmiterii unei solicitari/adrese catre Apemin Tusnad.

PRINCIPII LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Apemin Tusnad garanteaza respectarea principiilor de mai jos si totodata acesta are obligatia de a demonstra respectarea acestora.

a) Legalitate, echitate si transparenta – datele cu caracter personal vor fi prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de dumneavoastra.

b) Limitari legate de scop – datele personale sunt colectate in scopuri bine determinate, explicite si legitime, iar prelucrarile ulterioare nu trebuie sa fie incompatibile cu aceste scopuri. Datele cu caracter personal trebuie sa fie adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile in care sunt prelucrate. 

c) Reducerea la minimum a datelor –Apemin Tusnad analizeaza datele cu caracter personal care sunt relevante si strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile in care sunt prelucrate.

d) Exactitatea informatiilor – Apemin Tusnad ia toate masurile pentru a asigura validitatea datelor, iar cele dovedite inexacte vor fi actualizate sau sterse, in conformitate cu scopurile pentru care sunt prelucrate.

e) Limitarea stocarii – datele cu caracter personal sunt pastrate atata timp cat sunt necesare pentru prelucrarea asumata. 

f) Integritate si confidentialitate – prelucrarea datelor cu caracter personal se face in cele mai proprii conditii de siguranta, care includ protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare.

Dumneavoastra aveti dreptul sa va retrageti in orice moment consimtamantul, cu precizarea ca aceasta nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. 

EXERCITAREA DREPTURILOR DE CATRE PERSOANA VIZATA 

a) Transparenta informatiilor, comunicarilor si a modalitatilor de exercitare a drepturilor persoanei vizate 

Apemin Tusnad ia masuri adecvate pentru a va furniza informatii cu privire la datele cu caracter personal obtinute de la dumneavoastra si cu privire la datele cu caracter personal despre dumneavoastra, chiar daca nu au fost obtinute de la dumneavoastra. In masura in care Apemin Tusnad are indoieli justificate cu privire la identitatea dvs, poate sa solicite prezentarea de documente si informatii suplimentare pentru dovedirea identitatii sale. 

Apemin Tusnad va da curs cererii dumneavoastra de a va exercita dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la portabilitate, dreptul de opozitie cu privire la datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care Apemin Tusnad, in mod rezonabil, nu este in masura sa va identifice. 

Apemin Tusnad va furnizeaza informatii privind actiunile intreprinse in urma unei cereri avand ca obiect exercitarea drepturilor prevazute la paragraful precedent, fara intarzieri nejustificate si in orice caz, in cel mult, o luna de la primirea cererii. Aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor cu care se confrunta Apemin Tusnad in acea perioada. Intr-un astfel de caz, Apemin Tusnad va va informa cu privire la orice astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii, prezentand totodata si motivele intarzierii. In cazul in care dumneavoastra introduceti o cerere in format electronic, Apemin Tusnad va furniza informatiile in format electronic acolo unde este posibil, cu exceptia cazului in care veti solicita un alt format.

Informatiile prevazute in prezenta sectiune va vor fi furnizate in mod gratuit, cu exceptia cazului in care cererile dvs sunt nefondate sau excesive, in special, din cauza caracterului lor repetitiv, caz in care Apemin Tusnad va putea percepe o taxa rezonabila in vederea transmiterii informatiilor solicitate. 

b) Dreptul de acces al persoanei vizate

Apemin Tusnad va va furniza o confirmare cu privire la prelucrarea sau neprelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective.

c) Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal 

In urma primirii unei cereri din partea unei persoane vizate, Apemin Tusnad va proceda, fara intarzieri nejustificate, la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care privesc persoana vizata respectiva. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, Apemin Tusnad va proceda la completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de catre persoana vizata a unei declaratii suplimentare, dupa cum va fi cazul.

d) Dreptul la stergerea datelor cu caracter personal 

La solicitarea dumneavoastra, Apemin Tusnad va sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

i. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 

ii. persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea;

iii. persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau persoana vizata se opune prelucrarii; 

iv. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

v. datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Societatii; 

vi. datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

e) Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal 

Apemin Tusnad va restrictiona prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanei vizate in unul dintre urmatoarele cazuri:

i. persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite Apemin Tusnad sa verifice exactitatea datelor;

ii. prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; 

iii. Apemin Tusnad nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau 

iv. persoana vizata s-a opus prelucrarii datelor pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Societatii prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate. 

In cazul in care prelucrarea a fost restrictionata conform celor mentionate mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu exceptia stocarii, sa fie prelucrate de catre Apemin Tusnad numai cu consimtamantul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public.

O persoana vizata care a obtinut restrictionarea prelucrarii este informata de catre Apemin Tusnad in mod corespunzator inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare.

f) Obligatia de notificare privind rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal sau restrictionarea prelucrarii 

Dupa cum va fi cazul, Apemin Tusnad va comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau stergere a datelor cu caracter personal sau restrictionare a prelucrarii, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate din partea Apemin Tusnad.

 

g) Dreptul la portabilitatea datelor

Apemin Tusnad va furniza datele cu caracter personal ale persoanei vizate, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, in cazul in care:

i. prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate sau pe un contract; si 

ii. prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

In cazul in care persoana vizata va solicita acest lucru si daca este fezabil din punct de vedere tehnic, Apemin Tusnad va transmite datele cu caracter personal direct la un alt operator de date cu caracter personal. 

h) Dreptul la opozitie 

In masura in care persoana vizata se opune prelucrarii datelor cu caracter personal, din motive legate de situatia particulara in care se afla, Apemin Tusnad nu va mai prelucra datelele respective, cu exceptia cazului in care va putea demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. 

i) Procesul decizional individualizat automatizat (inclusiv crearea de profiluri)

Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. 

Intr-un astfel de caz, Apemin Tusnad va pune in aplicare masurile corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate, cel putin dreptul acesteia de a obtine interventie umana din partea Apemin Tusnad, de a-si exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

Drepturile mentionate mai sus le puteti exercita printr-o cerere scrisa, semnata si datata, trimisa la adresa de e-mail dpo@tusnad.com. Apemin Tusnad va raspunde solicitarii dumneavoastra in maxim 30 zile de la data primirii cererii.

TRANSFERURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL 

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate catre terte parti (cu exceptia furnizorului de sevicii de gazduire site Webdev SRL, CUI RO14810481, Reg. Comertului: J40/7484/2002) in afara Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European. Cu toate acestea, un astfel de transfer va fi efectuat de Apemin Tusnad numai daca acest transfer al datelor respecta celelalte reguli stabilite in aceasta politica si, totodata, prevederile Regulamentului General privind protectia datelor. Practic, un astfel de transfer poate avea loc numai daca acest lucru este in conformitate cu scopul pentru care au fost colectate datele cu caracter personal si daca transferul este necesar pentru aducerea la indeplinirea a acestui scop.

Evaluarea legalitatii transferului de date cu caracter personal in afara Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European se realizeaza prin urmarea celor doi pasi de mai jos: 

a) Datele cu caracter personal pot fi transferate catre un tert doar daca exista o justificare legala pentru un astfel de transfer (a se vedea Sectiunea A.a) de mai sus); si 

b) Un transfer de date cu caracter personal in afara Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European este posibila doar daca se face catre o tara cu privire la care Comisia Europeana a constatat caracterul adecvat al protectiei datelor la destinatar (de exemplu, Andorra, Argentina, Canada, Elvetia, etc) sau exista una dintre urmatoarele garantii:

• Standard Contractual Rules; sau

• Binding Corporate Rules; sau

• Safe Shield; sau

• Persoana vizata si-a exprimat consimtamantul la un astfel de transfer.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Va aducem la cunostinta faptul ca marcile inregistrate, siglele sau sloganele din cuprinsul site-ului sunt marci inregistrate ale Apemin Tusnad. Nimic din continutul site-ului nu va putea fi interpretat ca acordand implicit orice fel de licenta sau drept de a folosi oricare din marcile prezentate pe site fara aprobarea prealabila a Apemin Tusnad. Orice persoana care acceseaza acest site se obliga in mod neconditionat sa nu copieze, republice, reproduca sau sa modifice in orice fel, sa transmita sau sa distribuie orice parte sau intreg continutul acestui site fara acordul prealabil scris al Apemin Tusnad.

Exceptie fac materialele continute in capitolul Stiri si Comunicate de presa, publicate pe site pentru informarea publica si pentru folosinta mass-media. Aceluiasi regim i se supun si capitolele Kit foto si Media care contin informatii si fotografii gandite spre folosinta mass-media si informare publica.

Dorim sa va informam ca Apemin Tusnad depune eforturi permanente pentru a asigura o buna functionare si o maxima securitate a acestui site. Cu toate acestea, nu isi asuma nici o obligatie si nu garanteaza ca acest site este in permanenta operational si lipsit de defecte functionale.

Exista posibilitatea ca pe acest site sa apara linkuri catre site-uri care nu sunt operate si nu se afla sub control Apemin Tusnad SA. Nu ne asumam nici o responsabilitate cu privire la conditiile de utilizare, continutul, materialele incluse pe aceste site-uri. Accesarea acestora se face pe riscul exclusiv al celor care le utilizeaza.

Accesarea acestui site se face pe raspunderea Dvs. si nu garantam ca folosirea sau descarcarea materialelor continute pe site nu va aduce o paguba proprietatii Dvs, sistemelor de calcul sau bazelor de date sau ca acestea nu contin virusi.

Apemin Tusnad SA nu poate fi facut raspunzator in nici o masura, pentru nici o dauna, de orice natura ar fi aceasta, provocata utilizatorilor sai de folosirea prezentului site si a informatiilor furnizate aici.

Orice incercare, de orice natura, de modificare a imaginii si informatiilor din prezentul site, cu exceptia detinatorului sau legal –Apemin Tusnad SA, da dreptul unilateral si neechivoc ca Apemin Tusnad sa faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instantelor legal competente pentru sanctionarea acestui fapt.